10 ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

Μπορείτε να επισκεφθείτε το πλησιέστερο κλινικό εργαστήριο ή σημείο δειγματοληψίας COVID-19 χωρίς να είναι απαραίτητη η διευθέτηση ραντεβού.

Για αυθημερόν αποτελέσματα της μοριακής εξέτασης RT-PCR COVID-19, παρακαλώ επισκεφθείτε το πλησιέστερο δειγματοληπτικό κέντρο από τις 07:00 – 09:30 (καθημερινές/σαββατοκύριακο). Για δειγματοληψίες που θα πραγματοποιούνται μετά τις 09:30 – 18:00 (καθημερινές) ή 09:30-13:00 (σαββατο), τα αποτελέσματα θα εκδίδονται την επόμενη μέρα.

Ο χρόνος για τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικός. Η NIPD Genetics δεν μπορεί και δεν εγγυάται αποτελέσματα στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα προκύψουν.

ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19

Το τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen test) COVID-19 ανιχνεύει, σε 15 λεπτά, τα αντιγόνα (πρωτεΐνες) του ιού SARS-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Το τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου που προσφέρει η NIPD Genetics, έχει λάβει τις ενδείξεις CE και EUL από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για χρήση έκτακτης ανάγκης.

Τιμή: €5

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ RT-PCR COVID-19

Η εξέταση της NIPD Genetics για την ασθένεια COVID-19, είναι μια μοριακή γενετική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται με την μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου Real-Time PCR (RT-PCR) για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Η εξέταση βασίζεται στις οδηγίες που δημοσιεύτηκαν από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στις ΗΠΑ. Η μοριακή αυτή εξέταση ανιχνεύει το RNA του ιού για να επιβεβαιώσει την παρουσία του SARS-CoV-2.

Τιμή: €25

Για εταιρική/ομαδική παραγγελία επικοινωνήστε στο info@nipd.com

Ο χρόνος για τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικός. Η NIPD Genetics δεν μπορεί και δεν εγγυάται αποτελέσματα στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα προκύψουν.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ RT-PCR COVID-19 ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Η NIPD Genetics προσφέρει στην ειδική τιμή των €23 την μοριακή εξέταση PCR COVID-19 σε μαθητές, φοιτητές και στρατιώτες. Επισκεφθείτε ένα από τα δειγματοληπτικά μας κέντρα για να πραγματοποιήσετε την εξέτασή σας. Απαραίτητη η ταυτότητα για μαθητές, η φοιτητική ταυτότητα για φοιτητές και η στρατιωτική ταυτότητα ή το χαρτί κατάταξης για στρατιώτες.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να συμπληρώσετε τη Φόρμα Συλλογής Δείγματος.

Ειδική τιμή: €23

Ο χρόνος για τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικός. Η NIPD Genetics δεν μπορεί και δεν εγγυάται αποτελέσματα στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα προκύψουν.

ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ NIPD GENETICS POST SARS-COV-2 VACCINE

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

Το πακέτο NIPD Genetics Post SARS-CoV-2 Vaccine παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες σε άτομα τα οποία έχουν νοσήσει από τον ιό SARS-CoV-2 (που προκαλεί τη νόσο COVID-19) ή έχουν εμβολιαστεί με ένα από τα εγκεκριμένα εμβόλια κατά της εν λόγω νόσου. Το πακέτο NIPD Genetics Post SARS-CoV-2 Vaccine δείχνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανοσοαπόκρισης ενός ατόμου έναντι του SARS-CoV-2, μετά από νόσηση ή εμβολιασμό, προσδιορίζοντας τα επίπεδα αντισωμάτων στον ορό ή στο πλάσμα του αίματος. Μέσω του πακέτου NIPD Genetics Post SARS-CoV-2 Vaccine προσδιορίζεται επίσης ο αριθμός αιμοπεταλίων, ο χρόνος και το πηλίκο προθρομβίνης, καθώς και τα επίπεδα ινωδογόνου και Δ-Διμερών (D-Dimers). Με τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του συγκεκριμένου πακέτου προσδιορίζεται και η πιθανότητα θρόμβωσης, μιας σπάνιας παρενέργειας του εμβολιασμού και της ασθένειας COVID-19.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Γενική εξέταση αίματος

Εξέταση αντισωμάτων

Δ-Διμερή

Ινωδογόνο

Χρόνος προθρομβίνης PT/ Πηλίκο προθρομβίνης INR

Τιμή: €45

EΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ COVID-19

H εξέταση αντισωμάτων COVID-19 είναι μια ανοσολογική εξέταση, η οποία ανιχνεύει αντισώματα έναντι της ασθένειας COVID-19 σε ένα δείγμα αίματος. Τα αντισώματα παράγονται από τον οργανισμό μας στην προσπάθειά του να καταπολεμήσει μια μόλυνση. H εξέταση αντισωμάτων COVID-19 ελέγχει για την ύπαρξη των αντισωμάτων IgM και IgG, που παράγονται από τον οργανισμό συγκεκριμένα έναντι του ιού SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-19.

Τιμή: €25

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ RT-qPCR COVID-19

Η συνδυασμένη εξέταση για την ασθένεια COVID-19, χρησιμοποιεί την υψηλής ευαισθησίας μεθοδολογία Real-Time RT-qPCR για να ανιχνεύσει το RNA του ιού SARS-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, ενώ παράλληλα ανιχνεύει συνολικά τα ειδικά αντισώματα IgM και ΙgG που παράγει το ανοσοποιητικό μας σύστημα έναντι του ιού SARS-CoV-2.

Οι δύο αυτές εξετάσεις που αποτελούν τη συνδυασμένη εξέταση COVID-19 έχουν επικυρωθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και έχουν λάβει έγκριση για χρήση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τιμή: €40

NIPD GENETICS
ΤΕΣΤ 22 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Το τεστ 22 αναπνευστικών λοιμώξεων της NIPD Genetics είναι μια μοριακή, γενετική εξέταση η οποία πραγματοποιείται με την μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφάση (RT-PCR), η οποία ανιχνεύει και διαφοροποιεί 22 διαφορετικά αναπνευστικά παθογόνα, όπως βακτήρια και ιούς που προκαλούν οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις. Μερικά από τα παθογόνα που περιλαμβάνονται στον έλεγχο είναι οι ιοί SARS-CoV-2 και ινφλουένζα, καθώς και τα βακτήρια λεγεωνέλλα και μυκόπλασμα.

Τιμή: €190

NIPD GENETICS
ΤΕΣΤ 4 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΙΩΝ

Tο τεστ 4 αναπνευστικών ιών της NIPD Genetics είναι μια μοριακή εξέταση η οποία πραγματοποιείται με την μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφάση (RT-PCR). Παρέχει ταυτόχρονη ανίχνευση αλλά και διαφοροποίηση μεταξύ του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια COVID-19, των ιών Influenza (Ινφλουέντζα) τύπου Α και Β, οι οποίοι προκαλούν την κοινή γρίπη και του Iού του Αναπνευστικού Συγκυτίου (RSV), ο οποίος προκαλεί τη λοίμωξη RSV. Αν και οι ιοί αυτοί είναι διαφορετικοί, εντούτοις τα συμπτώματα που προκαλούν είναι πανομοιότυπα. Ο μοριακός έλεγχος είναι ο μόνος τρόπος για να προσδιοριστεί με ακρίβεια εάν ένα άτομο πάσχει από το COVID-19, από τη γρίπη ή από το RSV. Η εξέταση των αναπνευστικών ιών θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την έγκυρη, γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία και για τον έλεγχο εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19.

Διατίθενται διάφορες επιλογές τεστ όπως έλεγχος μόνο για COVID-19, Γρίπη Α, Γρίπη Β και RSV ή σε συνδυασμό 2, 3 ή και των 4 αναπνευστικών ιών.

Τεστ 4 ιών (COVID-19, Γρίπη Α/Β, RSV): €40 Παραγγελία Τέστ

Τεστ 3 ιών (COVID-19,Γρίπη Α/Β): €35 Παραγγελία Τέστ

Τεστ 3 ιών (Γρίπη Α/Β, RSV): €35 Παραγγελία Τέστ

Τεστ 2 ιών ( RT-PCR Γρίπη Α/Β): €25 Παραγγελία Τέστ

Τεστ 1 ιού ( RT-PCR RSV): €25 Παραγγελία Τέστ