Έλεγχος Αναιμίας

Η αναιμία προκαλείται από τον μειωμένο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων ή αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Το πακέτο Αναιμίας της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που περιλαμβάνει πλήρη καταμέτρηση των κυττάρων του αίματος, για να προσδιοριστεί η επάρκεια της ποσότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καθώς επίσης σιδήρο και φερριτίνη, για τον προσδιορισμό της ανεπάρκειας σιδήρου.

€12

Included Tests:

FBC

Iron
Ferritin

Έλεγχος Καρδιάς

Το καρδιαγγειακό σύστημα μεταφέρει θρεπτικά συστατικά, οξυγόνο, διοξειδίου του άνθρακα, ορμόνες και κύτταρα του αίματος στο σώμα. Το πακέτο Καρδιάς της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που περιλαμβάνει λιπίδια και λιποπρωτεΐνες που όταν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του καρδιαγγειακού συστήματος και ενδεχομένως οδηγούν σε εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ένζυμα που δρουν ως δείκτες καρδιακών προβλημάτων.

€12

Included Tests:

Cholesterol

HDL
LDL
Ratio LDL/cholesterol
Ratio HDL/cholesterol
Triglycerides
CPK
AST

Γενικός Έλεγχος (Check-up)

Το πακέτο Προληπτικού Ελέγχου της NIPD Genetics περιλαμβάνει όλες τις βασικές αναλύσεις αίματος και ούρων για την εξέταση σημαντικών βιοδεικτών.

€40

Included Tests:

FBC

Urine analysis
Glucose
Urea
Uric acid
ESR
Triglycerides
Cholesterol (total/ LDL/HDL)
TSH
Iron
Ferritin
SGOT
SGPT
γGT
CRP
Creatinine
ALP
Albumin

Έλεγχος Διαβήτη

Ο διαβήτης είναι η ασθένεια που εκδηλώνεται όταν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα είναι πολύ υψηλά, είτε διότι το σώμα δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, είτε διότι δε χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ινσουλίνη που παράγει. Το πακέτο Διαβήτη της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που εντοπίζει μη φυσιολογικούς αριθμούς που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε επιπλοκές που σχετίζονται με τον διαβήτη.

€20

Included Tests:

Glucose

Insulin
Insulin resistance
HbA1C
C-peptide

Έλεγχος Γυναικείου Καρκίνου

Οι καρκινικοί δείκτες παράγονται από καρκινικά κύτταρα ή άλλα κύτταρα του σώματος ως απόκριση στον καρκίνο ή σε ορισμένες καλοήθεις συνθήκες. Το πακέτο Γυναικείου Καρκίνου της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που περιλαμβάνει βιοδείκτες για καρκίνους του μαστού, ωοθηκών, παχέος εντέρου, παγκρέατος, ήπατος, τραχήλου της μήτρας και οστών.

€25

Included Tests:

FBC

CA 15-3
CA 125
CEA
a-FP
CA 19-9
ALP

Έλεγχος Γυναικείας Γονιμότητας

Οι αναπαραγωγικές ορμόνες βοηθούν στην ανάπτυξη και διατήρηση των χαρακτηριστικών του γυναικείου φύλου και είναι σημαντικές για τον εμμηνορροϊκό κύκλο, τη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη. Το πακέτο Γυναικείας Γονιμότητας της NIPD Genetics είναι μια σειρά εξετάσεων αίματος, που ελέγχει τα επίπεδα ορμονών που ρυθμίζουν τη γυναικεία γονιμότητα.

€28

Included Tests:

FSH

LH
Estradiol
Progesterone
Testosterone
Prolactin

Έλεγχος Γυναικείας Γονιμότητας (διευρυμένο)

Οι αναπαραγωγικές ορμόνες βοηθούν στην ανάπτυξη και διατήρηση των χαρακτηριστικών του γυναικείου φύλου και είναι σημαντικές για τον εμμηνορροϊκό κύκλο, τη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη. Το πακέτο Γυναικείας Γονιμότητας της NIPD Genetics είναι μια σειρά εξετάσεων αίματος, που ελέγχει τα επίπεδα ορμονών που ρυθμίζουν τη γυναικεία γονιμότητα. Το διευρυμένο πακέτο εξετάζει επίσης την Αντιμυλλέριο ορμόνη (Anti-Müllerian hormone), μια γλυκοπρωτεϊνική ορμόνη υπεύθυνη για τη φυλετική διαφοροποίηση και την ωοθυλακιογένεση.

€60

Included Tests:

FSH

LH
Estradiol
Progesterone
Testosterone
AMH
Prolactin

Έλεγχος Ήπατος

Ο κύριος ρόλος του ήπατος είναι να ρυθμίζει τα χημικά επίπεδα του αίματος, να εκκρίνει χολή και να φιλτράρει και να απομακρύνει τα απόβλητα. Το πακέτο Ήπατος της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που περιλαμβάνει όλους τους κύριους δείκτες της ηπατικής λειτουργίας και κατάστασης.

€15

Included Tests:

γ-GT

SGPT
SGOT
Bilirubin (total/direct/indirect)
Ferritin

Έλεγχος Ανδρικού Καρκίνου

Οι καρκινικοί δείκτες παράγονται από καρκινικά κύτταρα ή άλλα κύτταρα του σώματος ως απόκριση στον καρκίνο ή σε ορισμένες καλοήθεις συνθήκες. Το πακέτο Ανδρικού Καρκίνου της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που περιλαμβάνει βιοδείκτες για καρκίνους του προστάτη, ήπατος, όρχεων, παγκρέατος, παχέος εντέρου και οστών.

€18

Included Tests:

FBC

PSA
CEA
a-FP
CA 19-9
ALP

Έλεγχος Ανδρικής Γονιμότητας

Οι ανδρικές αναπαραγωγικές ορμόνες είναι υπεύθυνες για την παραγωγή σπέρματος και την έναρξη της ανδρικής σεξουαλικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και της σεξουαλικής ορμής. Το πακέτο Ανδρικής Γονιμότητας της NIPD Genetics είναι μια σειρά εξετάσεων αίματος που ελέγχει το επίπεδο ορμονών που ρυθμίζουν την ανδρική γονιμότητα.

€15

Included Tests:

FSH

LH
Testosterone

Υγεία του Άνδρα

Η NIPD Genetics προσφέρει το πακέτο Υγείας του Άνδρα, το οποίο περιέχει αναλύσεις αίματος και ούρων για την αξιολόγηση της υγείας του άνδρα. Συστήνεται σε άνδρες κάθε ηλικίας.

€45

Included Tests:

FBC

Urine Analysis
Glucose
Urea
Uric acid
Creatinine
ESR
Triglycerides
Cholesterol (total/LDL/HDL)
TSH
Free T3
Free T4
PSA
free PSA
Iron
Ferritin
SGOT
SGPT
γGT

Έλεγχος Προστάτη

Ο προστάτης αδένας είναι μέρος του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος και είναι υπεύθυνος για την παραγωγή του υγρού που θρέφει και μεταφέρει σπέρμα (σπερματικό υγρό). Το πακέτο Προστάτη της NIPD Genetics περιλαμβάνει αναλύσεις αίματος και ούρων για έλεγχο των επιπέδων συγκεκριμένων βιοδεικτών με απώτερο σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη.

€15

Included Tests:

PSA

Free-PSA (if PSA is increased)
RATIO (if PSA is increased)
Urine test

Έλεγχος Νεφρών

Οι νεφροί είναι ένα ζευγάρι οργάνων που φιλτράρουν το αίμα από τα απόβλητα και τα στέλνουν στα ούρα. Το πακέτο Νεφρών της NIPD Genetics είναι μια εξέταση που περιλαμβάνει δείκτες για τη νεφρική λειτουργία και μια εξέταση ούρων για έλεγχο νεφρικών λοιμώξεων.

€8

Included Tests:

Urea

Creatinine
Urine testing

Πιστοποιητικό Υγείας Αθλητή

Το πιστοποιητικό Υγείας Αθλητή της NIPD Genetics περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές αναλύσεις αίματος που απαιτεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) στον πίνακα ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων για την έκδοση του Δελτίου Υγείας Αθλητών.

€12

Included Tests:

FBC

Blood type/Rhesus
Glucose
Creatinine
Cholesterol (total/LDL/HDL)

Υγεία του Εφήβου

Η NIPD Genetics προσφέρει το πακέτο Υγείας του Εφήβου, το οποίο περιέχει αναλύσεις αίματος και ούρων που συστήνονται σε αγόρια κατά την περίοδο της εφηβείας.

€35

Included Tests:

FBC

Urine Analysis
Glucose
Urea
Uric acid
Creatinine
ESR
Triglycerides
Cholesterol (total/LDL/HDL)
TSH
Free T3
Free T4
Testosterone
Iron
Ferritin

Υγεία της Εφήβου

Η NIPD Genetics προσφέρει το πακέτο Υγείας της Εφήβου, το οποίο περιλαμβάνει αναλύσεις αίματος και ούρων που συστήνονται σε κορίτσια κατά την περίοδο της εφηβείας.

€60

Included Tests:

FBC

Urine Analysis
Glucose
Urea
Uric acid
Creatinine
ESR
Triglycerides
Cholesterol (total/LDL/HDL)
TSH
Free T3
Free T4
Iron
Ferritin
LH
FSH
Prolactin
Vitamin D
HbA1C

Έλεγχος Θυρεοειδούς 1

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας ενδοκρινής αδένας που παράγει ορμόνες για τη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού του σώματος, την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη διατήρηση της οστικής μάζας και τον έλεγχο της καρδιάς, των μυών και της ομαλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Το πακέτο Θυρεοειδούς της NIPD Genetics είναι μια σειρά εξετάσεων αίματος που δείχνει τα επίπεδα συγκεκριμένων ορμονών και χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.

€8

Included Tests:

TSH

Free T4

Έλεγχος Θυρεοειδούς 2

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας ενδοκρινής αδένας που παράγει ορμόνες για τη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού του σώματος, την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη διατήρηση της οστικής μάζας και τον έλεγχο της καρδιάς, των μυών και της ομαλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Το πακέτο Θυρεοειδούς της NIPD Genetics είναι μια σειρά εξετάσεων αίματος που δείχνει τα επίπεδα συγκεκριμένων ορμονών και χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.

€10

Included Tests:

TSH

Free T4
Free T3

Έλεγχος Θυρεοειδούς 3

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας ενδοκρινής αδένας που παράγει ορμόνες για τη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού του σώματος, την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη διατήρηση της οστικής μάζας και τον έλεγχο της καρδιάς, των μυών και της ομαλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Το πακέτο Θυρεοειδούς της NIPD Genetics είναι μια σειρά εξετάσεων αίματος που δείχνει τα επίπεδα συγκεκριμένων ορμονών, καθώς και τα επίπεδα των αντισωμάτων του θυρεοειδούς στο αίμα και χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.

€15

Included Tests:

TSH

Free T4
Free T3
anti-TPO
anti-TG

Υγεία της Γυναίκας

Η NIPD Genetics προσφέρει το πακέτο Υγείας της Γυναίκας, το οποίο περιέχει αναλύσεις αίματος και ούρων που συστήνονται σε γυναίκες κάθε ηλικίας.

€50

Included Tests:

FBC

Urine Analysis
Glucose
Urea
Uric acid
Creatinine
ESR
Triglycerides
Cholesterol (total/LDL/HDL)
TSH
Free T3
Free T4
Iron
Ferritin
SGOT
SGPT
γGT
Vitamin D
HbA1C

Έλεγχος Οστεοπόρωσης

Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια των οστών που προκαλείται κυρίως από τη δια βίου έλλειψη ασβεστίου και έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των οστών. Το πακέτο Οστεοπόρωσης της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που περιλαμβάνει μέταλλα απαραίτητα για τον φυσιολογικό σχηματισμό οστών. Περιλαμβάνει επίσης άλλους δείκτες που συμβάλουν στη διατήρηση της οστικής δομής.

€50

Included Tests:

Calcium

Phosphorus
Vitamin D
PTH
b-CTX (crosslaps)

Πακέτο Βιγκανισμού

Ο βιγκανισμός (veganism) είναι η ολική αποχή από την κατανάλωση οποιωνδήποτε ζωικών προϊόντων. Παρόλο που ο βιγκανισμός θεωρείται υγιεινός τρόπος ζωής, οι ολικά χορτοφάγοι (vegans) συχνά παρουσιάζουν ελλείψεις βιταμινών ή άλλων θρεπτικών ουσιών. Το πακέτο Βιγκανισμού της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που αξιολογεί σημαντικά ανόργανα συστατικά και θρεπτικές ουσίες, καθώς αξιολογεί αν είναι επαρκής η διατροφική πρόσληψη ενός ολικού χορτοφάγου.

€105

Included Tests:

FBC

Albumin
Ferritin
HbA1C
Vitamin B12
Vitamin A
Vitamin D
Zinc
Homocysteine
Iron
Calcium
Sodium
Phosphorus
Magnesium
Folic acid