Το ήπαρ ρυθμίζει τα περισσότερα χημικά επίπεδα του αίματος, εκκρίνει τη χολή και απομακρύνει τα απόβλητα. Το πακέτο για έλεγχο Ήπατος της NIPD Genetics είναι μια εξέταση αίματος που περιλαμβάνει όλους τους κύριους δείκτες της ηπατικής λειτουργίας και κατάστασης.

Η NIPD Genetics προσφέρει το πακέτο για έλεγχο Ήπατος στην ειδική τιμή των €12 για ολόκληρο τον μήνα Ιούλιο.

Για τη διενέργεια του πακέτο για έλεγχο Ήπατος απαιτείται νηστεία για 10-12 ώρες πριν από την εξέταση.

Το πακέτο για έλεγχο Ήπατος της NIPD Genetics περιλαμβάνει:

γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)

Πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT)

Οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT)

Χολερυθρίνη (ολική, άμεση, έμμεση)

Φερριτίνη