ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ NIPD GENETICS

NIPD Genetics labs - press releases NO LOGO.png

Αρχή με τη λειτουργία κεντρικών κλινικών εργαστηρίων και εννέα δειγματοληπτικών κέντρων σε παγκύπρια βάση

5 Απριλίου 2021, Λευκωσία.

Με την λειτουργία νέων τεχνολογικά εξοπλισμένων κεντρικών εργαστηρίων και εννέα νέων σύγχρονων δειγματοληπτικών κέντρων σε όλη την Κύπρο, η NIPD Genetics καθιερώνεται στον πρωτοποριακό τομέα των κλινικών εργαστηρίων. Η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της NIPD Genetics έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις του χώρου, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, στο επίκεντρο των οποίων θα βρίσκεται ο ασθενής και οι ανάγκες του.

Συγκεκριμένα, η NIPD Genetics εγκαινιάζει εννέα κέντρα δειγματοληψίας και υπερσύγχρονα κεντρικά κλινικά εργαστήρια, τα οποία προσφέρουν πέραν των 1.100 διαφορετικών κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων στους τομείς της μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας και ανοσολογίας. Στα εργαστήρια προσφέρεται, επίσης, όλο το φάσμα των μοριακών εργαστηριακών εξετάσεων της NIPD Genetics στους τομείς των Προγεννητικών, Προεμφυτευτικών, Νεογνικών, Μεταγεννητικών, Ογκολογικών, Καρδιαγγειακών και Μεταβολικών εξετάσεων, καθώς και όλα τα τεστ που αφορούν αναπνευστικές λοιμώξεις και αναπνευστικούς ιούς, συμπεριλαμβανομένης της ασθένειας COVID-19.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των κλινικών εργαστηρίων της NIPD Genetics είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα, με χρήση αυτοματοποιημένης τεχνολογίας καθώς και ενός προηγμένου, πλήρως ενσωματωμένου λογισμικού που επιτρέπει την αδιάληπτη διαχείριση προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Τα νέα εργαστήρια της NIPD Genetics εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα και κατοχυρώνουν τις διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, διασφαλίζοντας έτσι το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τα κλινικά εργαστήρια είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ψηλές προσδοκίες των ασθενών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το δίκτυο κέντρων δειγματοληψίας επιτρέπει την άμεση πρόσβαση και ταχεία εξυπηρέτηση σε υπηρεσίες κλινικών εξετάσεων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας προς όλους τους ασθενείς. Η άρτια επιστημονική στελέχωση των κλινικών εργαστηρίων, καθώς επίσης και οι άνετοι και μοντέρνοι χώροι των κέντρων δειγματοληψίας αποτελούν εχέγγυο και εμπνέουν εμπιστοσύνη στην παροχή της καλύτερης δυνατής κλινικής φροντίδας.

Τα δειγματοληπτικά κέντρα της NIPD Genetics, λειτουργούν στα εξής σημεία:

  1. Λευκωσία - Αρχ. Μακαρίου 80, Λακατάμια, 2323
  2. Λευκωσία - Λεωφόρος Κυρηνείας 143, Κατάστημα 4, Αγλαντζιά, 2113
  3. Λευκωσία - Αρχ. Μακαρίου 25, Λατσιά, 2220
  4. Λευκωσία - Νέας Έγκωμης 31, Έγκωμη, 2409
  5. Λεμεσός - Αγίας Φυλάξεως 64, Λεμεσός, 3025
  6. Λεμεσός - Λεωφόρος Κολωνακίου 20, Άγιος Αθανάσιος, 4103
  7. Λάρνακα – Ζακύνθου 18, Λάρνακα, 6018
  8. Αθηαίνου - οδός Αγίου Γεωργίου, Αθηαίνου, 7600
  9. Παραλίμνι - Αγίου Γεωργίου 14, Παραλίμνι, 5280

Ωράριο Λειτουργίας

Καθημερινά 7:00-12:30, 15:00-18:00 και Σάββατο 7:00-13:00.

Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα www.nipdlabs.com.cy, στο email mytest@nipd.com και στο τηλέφωνο 77 77 77 30.

NIPD Genetics Κλινικά Εργαστήρια:

Τα υπερσύγχρονα κλινικά εργαστήρια της NIPD Genetics δημιουργήθηκαν για την παροχή άριστης ποιότητας κλινικών υπηρεσιών σε όλη την Κύπρο. Μέσω ενός διευρυμένου δικτύου εννέα δειγματοληπτικών κέντρων, τα κλινικά εργαστήρια της NIPD Genetics προσφέρουν πέραν των 1.100 διαφορετικών κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων και επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση και ταχεία εξυπηρέτηση σε υπηρεσίες κλινικών εξετάσεων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας προς όλους τους ασθενείς. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των κλινικών εργαστηρίων είναι εξοπλισμένες με καινοτόμα ρομποτικά συστήματα και σύγχρονους αναλυτές Αιματολογίας, Βιοχημείας, Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας και Μοριακής Βιολογίας. Τα Κλινικά Εργαστήρια της NIPD Genetics είναι συμβεβλημένα με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ψηλές προσδοκίες των ασθενών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.