ΔΩΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ NIPD GENETICS

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Στη δωρεά δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών προς το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Δασούπολη, προχώρησε η NIPD Genetics. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αξίας €1,200 παραδόθηκαν στους καθηγητές Πληροφορικής κ. Κωνσταντίνο Καλαποδά και κ. Ηλία Αγαθαγγέλου, την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και θα αξιοποιηθούν για τον εξοπλισμό του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφωνικού σταθμού dazooRadio, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος European School Radio, στο οποίο το σχολείο συμμετέχει τα τελευταία πέντε χρόνια.

Μέσω του εν λόγω προγράμματος, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο, πολύγλωσσο και σύγχρονο εργαλείο, μέσω του οποίου οι μαθητές θα μπορέσουν να αναπτύξουν τον κριτικό γραμματισμό στα μέσα, την επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την εξοικείωση με την τεχνολογία και την προετοιμασία-παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών. Παράλληλα, θα αποτελέσει παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας. Το στούντιο που θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, θα μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί από άλλα δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για την παραγωγή εκπομπών και οπτικοακουστικού υλικού, γεγονός που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη σημασία της δωρεάς από πλευράς της NIPD Genetics, προς τη μαθητική κοινότητα της Κύπρου.

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιατρικός Διευθυντής της NIPD Genetics, Καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής, ανέδειξε τη σημασία να ενισχύεται και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή μαθητών σε αντίστοιχα προγράμματα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Η NIPD Genetics ως μια πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της, βρίσκεται στο πλευρό μαθητών και εκπαιδευτικών που στόχο έχουν να προάγουν την καινοτομία, την κριτική σκέψη, αλλά και την ενισχυμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. «Η παροχή πολύπλευρης και ουσιώδους παιδείας στους μαθητές αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση, καθώς δημιουργεί πολίτες που αναζητούν νέους δρόμους, νέες ιδέες και λύσεις, ενώ θέτει τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας», επεσήμανε ο Καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής.