Η NIPD GENETICS ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στα άμεσα σχέδια της NIPD Genetics, μέσα στο 2021, είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών κλινικών και μοριακών εργαστηρίων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, τα οποία θα παρέχουν εξετάσεις στους τομείς της αιματολογίας, ανοσολογίας, βιοχημείας και μικροβιολογίας, όπως επίσης και μοριακές εξετάσεις. Τα κλινικά και μοριακά εργαστήρια της NIPD Genetics θα είναι ενταγμένα στο ΓΕΣΥ με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι τοποθεσίες των δειγματοληπτικών έχουν κλειδώσει και τα περισσότερα θα είναι έτοιμα να ανοίξουν τις πόρτες τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2021. Η παρουσία σε όλες τις πόλεις είναι δεδομένη και στις μεγάλες πόλεις θα λειτουργούν περισσότερα από ένα δειγματοληπτικά κέντρα, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο άμεση εξυπηρέτηση.

Μέσω του δικτύου θα προσφέρονται πέραν των 1100 διαφορετικών κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων. Τα εργαστήρια θα προσφέρουν, εξάλλου, όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προφέρει η εταιρεία στους τομείς των Προγεννητικών, Προεμφυτεύτικών, Νεογνολογικών, Μεταγεννητικών και Ογκολογικών εξετάσεων.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της NIPD Genetics στον τομέα των κλινικών εργαστηρίων, είναι συνέχεια των επενδύσεων στις οποίες προβαίνει ο οργανισμός από τη μέρα της ίδρυσής του.

Φιλικό περιβάλλον

Τα εργαστήρια θα είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα υψηλής ποιότητας με χρήση καινοτόμου τεχνολογίας και ρομποτικής. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, οι άνετοι και μοντέρνοι χώροι των δειγματοληπτικών κέντρων διαμορφώνονται με τρόπο που να εμπνέουν εμπιστοσύνη στον ασθενή. Δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη, η NIPD Genetics θα δίνει την ευχέρεια στους ασθενείς να προγραμματίζουν αυτόματα τις επισκέψεις τους από το διαδίκτυο, μέσω ειδικής πλατφόρμας που βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί θα δημιουργήσουν ένα καινοτόμο οικοσύστημα όπου ο ασθενής να βρίσκεται στο κέντρο των υγειονομικών υπηρεσιών.

Γρήγορες και αξιόπιστες εξετάσεις

Καθώς η λειτουργία εργαστηρίων, προϋποθέτει αυστηρά κριτήρια διασφάλισης ποιότητας με βάση συγκεκριμένες κρατικές και ευρωπαϊκές οδηγίες, η NIPD Genetics έχει μεριμνήσει όπως τηρούνται αυστηρά όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις που προσφέρει ήδη η NIPD Genetics πραγματοποιούνται από τα διαπιστευμένα με CAP (College of Αmerican Pathologists) και πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) και ISO (International Organization for Standardization) εργαστήριά της και αποσκοπούν στην καλύτερη κλινική φροντίδα, διάγνωση, πρόγνωση, αλλά και στη λήψη κατάλληλης θεραπείας.

Αριστεία σε κάθε επίπεδο

Η NIPD Genetics, ξεκίνησε το 2010 ως start-up εταιρεία και πλέον αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες εταιρείες βιοτεχνολογίας με παγκόσμια εμβέλεια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η εταιρεία πλέον εργοδοτεί περισσότερα από 120 άτομα σε όλο το φάσμα των εργασιών της.

Η NIPD Genetics κατέχει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει βραβευτεί επανειλημμένα, ως ένδειξη αναγνώρισης της αριστείας που προσφέρει. Για την ανάλυση επιλεγμένων τμημάτων του DNA δημιουργήθηκε μια τεχνολογική πλατφόρμα η οποία είναι ιδιόκτητη και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τεράστια ταχύτητα, αξιοπιστία και ακρίβεια. Παράλληλα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της εν λόγω πλατφόρμας είναι ότι προσφέρει απεριόριστες προοπτικές για τη δημιουργία και εφαρμογή επιπρόσθετων καινοτόμων εργαστηριακών υπηρεσιών. Η τεχνολογική πλατφόρμα δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από την εξειδικευμένη ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης της NIPD Genetics, με γνώσεις και εμπειρία σε όλους του τομείς της γενετικής του ανθρώπου και σε τεχνολογίες αιχμής. Οι αξίες της καινοτομίας, της υπεροχής, της επαγγελματικότητας, της υπευθυνότητας και της προσφοράς που θέτει η NIPD Genetics, αποτελούν σημείο αναφοράς.